VeteranCamping.dk

Retro når det er bedst

P1040011
1_Graziella_1966
2
P1040029
P1040010
P1030987
P1030980
P1030997
P1030970
108
6_Graziella_1966
P1040019
61_Graziella_1966
P1040022
P1030983
33_Graziella_1966
P1030975
P1030968
P1030969
111
6
P1030978
P1030979
55_Graziella_1967
66_Graziella_1967
P1030992
P1030972
7
84_Graziella_1966
P1040005
9
P1040045a
101_Graziella
P1040007
110
P1030998
P1040016
P1040001
19
P1040014
62_Graziella_1966
15
P1040020
P1040015
P1030976
P1040004
103
P1040042
4
112
88_Graziella_1966
P1030973
P1040017
65_Graziella_1966
21
13
4_Graziella_19xx
P1030999
P1040006
P1030988
5
P1040018
P1040041
P1040034
18
107
P1040026
109_Graziella_Bora_340_1982
P1040039
102
P1030995
P1030996
95_Graziella
P1030974
10
42_Graziella_1966
12
P1040008
P1030971
P1030961
104
20
8
P1030960
P1040036
P1030964
P1030965
75_Graziella
94_Graziella_1965
P1030959
P1030989
17
P1040012
P1040032
P1040035
P1040009
P1040028
P1030962
P1040021
2_Graziella_1966
P1030984
P1030981
1
P1040027
P1040023
P1040040
P1040043
7_Graziella_1966
P1040025
P1040030
3
P1030994
P1030982
105
110_Graziella_1966
11
P1040044
53_Graziella
P1030967
P1030977
P1040031
109
P1030966
P1040033
101
14
P1030991
P1040037
P1030963
P1030993
P1040003
P1030986
16
32_Graziella_340L_1982
P1040013
P1040038
106

Indkaldelse til generalforsamling

 

Lørdag den 1. august 2015, kl. 10.00
Tranum Klit Camping, Vensyssel

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent

2. Formandens beretning

3. Aflæggelse af regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse (formand på ulige år – de to andre på lige år)

7. Valg af suppleant (vælges hvert år)

8. Valg af revisor (kan udelades, hvis en enig generalforsamling beslutter det)

9. Eventuelt

 

Husk § 9 stk 7 i vedtægterne:

Forslag til generalforsamlingen skal skriftlig være bestyrelsen i
hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.