VeteranCamping.dk

Retro når det er bedst

P1030960
103
P1040020
P1040021
11
P1030970
P1030966
P1040012
P1030962
P1030988
P1040019
P1040009
16
104
P1030993
10
P1030994
75_Graziella
P1040041
P1040003
P1040016
2_Graziella_1966
111
P1030980
66_Graziella_1967
2
P1030987
P1040037
101_Graziella
P1040038
P1030978
32_Graziella_340L_1982
102
P1040034
84_Graziella_1966
P1040001
P1040036
P1030959
P1030975
95_Graziella
P1030977
21
P1040004
7_Graziella_1966
P1040015
8
P1030974
62_Graziella_1966
94_Graziella_1965
33_Graziella_1966
P1030961
P1030983
109_Graziella_Bora_340_1982
15
P1030989
P1040008
18
14
P1040040
110
105
P1040039
P1040026
P1030986
P1030997
108
P1040035
P1030973
P1030969
13
P1040010
4_Graziella_19xx
P1040018
P1030968
P1040028
110_Graziella_1966
101
P1040045a
P1030979
6
P1040022
P1030982
P1040023
61_Graziella_1966
P1030991
P1040011
6_Graziella_1966
3
P1040031
P1040044
P1030998
P1030976
P1040007
107
55_Graziella_1967
20
P1030967
88_Graziella_1966
P1040033
P1040042
P1040005
1
P1030984
P1030965
P1030995
106
112
P1040032
P1040029
P1030964
19
P1030971
P1040013
65_Graziella_1966
P1030963
P1030992
P1040027
7
P1040043
109
P1030981
1_Graziella_1966
P1030999
P1040006
4
53_Graziella
P1030972
9
P1040017
P1040014
P1030996
5
12
42_Graziella_1966
P1040030
P1040025
17

Indkaldelse til generalforsamling

 

Lørdag den 1. august 2015, kl. 10.00
Tranum Klit Camping, Vensyssel

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent

2. Formandens beretning

3. Aflæggelse af regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse (formand på ulige år – de to andre på lige år)

7. Valg af suppleant (vælges hvert år)

8. Valg af revisor (kan udelades, hvis en enig generalforsamling beslutter det)

9. Eventuelt

 

Husk § 9 stk 7 i vedtægterne:

Forslag til generalforsamlingen skal skriftlig være bestyrelsen i
hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.