VeteranCamping.dk

Retro når det er bedst

P1040039
P1030994
P1040012
P1040007
P1040029
65_Graziella_1966
P1040044
P1030959
P1030995
P1030993
P1030967
17
5
P1030978
103
4_Graziella_19xx
105
P1030966
P1030960
2
P1040001
P1030971
P1040021
P1040020
P1030997
P1030984
109_Graziella_Bora_340_1982
106
P1040033
21
8
P1030976
P1040004
P1030977
P1040030
P1040006
P1030965
P1040037
P1040011
P1030983
P1030998
P1040035
10
1
33_Graziella_1966
7
P1040018
P1040009
P1040017
P1040036
94_Graziella_1965
53_Graziella
P1040043
P1030979
95_Graziella
P1040005
P1030982
6_Graziella_1966
11
P1040014
19
P1030972
20
P1030988
P1040010
P1040019
108
P1030964
66_Graziella_1967
104
62_Graziella_1966
55_Graziella_1967
P1040038
101_Graziella
P1040003
P1040032
18
61_Graziella_1966
P1030974
15
110_Graziella_1966
12
P1040027
P1040023
32_Graziella_340L_1982
9
P1040041
3
111
P1030986
109
P1040015
P1040031
P1030961
42_Graziella_1966
P1030962
112
6
P1040040
14
84_Graziella_1966
P1040025
P1040034
P1040008
P1030992
2_Graziella_1966
P1030989
101
P1030968
110
P1040013
P1040028
P1030991
P1030999
13
1_Graziella_1966
P1030987
7_Graziella_1966
P1030973
P1040016
P1040026
P1040022
P1030981
P1030970
P1030996
P1040045a
P1030969
88_Graziella_1966
P1040042
P1030975
P1030980
75_Graziella
107
16
P1030963
102
4

Indkaldelse til generalforsamling

 

Lørdag den 1. august 2015, kl. 10.00
Tranum Klit Camping, Vensyssel

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent

2. Formandens beretning

3. Aflæggelse af regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse (formand på ulige år – de to andre på lige år)

7. Valg af suppleant (vælges hvert år)

8. Valg af revisor (kan udelades, hvis en enig generalforsamling beslutter det)

9. Eventuelt

 

Husk § 9 stk 7 i vedtægterne:

Forslag til generalforsamlingen skal skriftlig være bestyrelsen i
hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.