VeteranCamping.dk

Retro når det er bedst

62_Graziella_1966
P1040045a
11
10
61_Graziella_1966
P1030981
5
2_Graziella_1966
107
P1030970
103
P1040011
P1040023
55_Graziella_1967
110_Graziella_1966
P1040033
P1040017
65_Graziella_1966
P1030968
109
P1030974
P1040021
P1040015
P1030987
P1040012
112
P1030982
2
6_Graziella_1966
1
P1040007
P1030969
P1040031
P1030976
75_Graziella
P1040020
P1030998
P1030980
105
P1040039
P1030999
P1030972
P1030986
P1040003
P1040036
111
P1030961
P1040027
7_Graziella_1966
102
88_Graziella_1966
P1030973
P1040041
P1040010
4_Graziella_19xx
P1040014
104
P1040035
P1030997
106
P1040004
P1040008
P1030979
1_Graziella_1966
P1030964
94_Graziella_1965
P1040032
P1040005
P1030967
101
42_Graziella_1966
P1040009
53_Graziella
P1040013
7
32_Graziella_340L_1982
P1030959
6
P1040022
P1030966
P1040006
12
19
P1030989
P1030962
P1040019
P1040026
18
P1040030
101_Graziella
P1040043
P1030984
P1030992
21
P1040029
P1030996
20
P1030994
P1040034
P1040028
P1040016
P1030971
P1040042
15
9
P1030993
14
P1030991
33_Graziella_1966
4
84_Graziella_1966
108
P1030978
P1030995
3
95_Graziella
P1040038
P1040001
16
P1030977
P1030988
P1030960
P1030965
P1030983
13
P1040025
P1040044
P1040037
66_Graziella_1967
P1030975
110
109_Graziella_Bora_340_1982
P1040018
P1030963
17
8
P1040040

Indkaldelse til generalforsamling

 

Lørdag den 1. august 2015, kl. 10.00
Tranum Klit Camping, Vensyssel

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent

2. Formandens beretning

3. Aflæggelse af regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse (formand på ulige år – de to andre på lige år)

7. Valg af suppleant (vælges hvert år)

8. Valg af revisor (kan udelades, hvis en enig generalforsamling beslutter det)

9. Eventuelt

 

Husk § 9 stk 7 i vedtægterne:

Forslag til generalforsamlingen skal skriftlig være bestyrelsen i
hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.