VeteranCamping.dk

Retro når det er bedst

P1030976
P1030989
101_Graziella
101
P1030982
P1040008
P1040033
P1030968
P1030986
P1030978
P1030997
75_Graziella
84_Graziella_1966
P1030977
P1040006
16
P1040027
P1030995
1_Graziella_1966
P1030970
P1030961
13
103
14
P1040003
P1040040
P1040028
P1040001
P1040019
7
P1030974
P1040036
9
P1030996
1
P1030960
P1040023
P1040029
P1030980
P1030991
2
P1040034
P1040042
11
5
P1030959
111
P1040016
P1040018
P1030979
6_Graziella_1966
4_Graziella_19xx
P1030964
15
P1040022
8
P1040004
P1030998
110_Graziella_1966
53_Graziella
P1040009
P1030973
P1040014
62_Graziella_1966
P1030966
P1040032
P1040037
109
P1040039
P1030965
P1040012
33_Graziella_1966
19
42_Graziella_1966
P1040026
17
P1030987
P1030969
4
6
P1040013
18
P1040031
P1040005
109_Graziella_Bora_340_1982
P1030981
P1030994
P1040043
P1040041
106
7_Graziella_1966
88_Graziella_1966
P1040015
P1040044
P1030963
P1030992
P1030988
P1040007
P1030983
P1030972
3
P1030999
112
P1040011
P1040045a
94_Graziella_1965
P1040035
P1040020
20
P1040010
12
P1030971
P1030975
P1040030
P1030993
55_Graziella_1967
P1040017
P1040021
102
P1040038
21
110
105
66_Graziella_1967
P1030962
95_Graziella
107
10
32_Graziella_340L_1982
P1030967
P1030984
65_Graziella_1966
108
61_Graziella_1966
P1040025
2_Graziella_1966
104

Indkaldelse til generalforsamling

 

Lørdag den 1. august 2015, kl. 10.00
Tranum Klit Camping, Vensyssel

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent

2. Formandens beretning

3. Aflæggelse af regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse (formand på ulige år – de to andre på lige år)

7. Valg af suppleant (vælges hvert år)

8. Valg af revisor (kan udelades, hvis en enig generalforsamling beslutter det)

9. Eventuelt

 

Husk § 9 stk 7 i vedtægterne:

Forslag til generalforsamlingen skal skriftlig være bestyrelsen i
hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.