VeteranCamping.dk

Retro når det er bedst

108
7
P1030975
101_Graziella
13
6
P1030976
75_Graziella
84_Graziella_1966
5
P1030971
P1040017
P1030961
4
42_Graziella_1966
P1040023
P1040041
110
P1030984
P1040018
62_Graziella_1966
P1040006
P1040004
109
20
P1030966
P1030995
P1040032
61_Graziella_1966
102
1_Graziella_1966
53_Graziella
P1030963
P1030991
P1040045a
55_Graziella_1967
P1040026
P1030983
P1030959
11
P1030981
P1030980
P1030978
P1040043
P1030977
2_Graziella_1966
P1030969
P1030974
P1040005
P1030982
3
P1040031
P1040003
P1040029
P1030972
P1030964
P1040012
101
P1040036
P1030987
94_Graziella_1965
P1030998
33_Graziella_1966
P1040010
P1040038
16
P1040040
1
P1030999
P1030970
P1030968
10
17
P1030994
12
P1040007
7_Graziella_1966
P1030997
14
P1030996
111
19
110_Graziella_1966
P1040042
P1040030
P1040019
P1030993
95_Graziella
18
112
P1040033
15
P1040028
6_Graziella_1966
P1040015
P1040021
109_Graziella_Bora_340_1982
2
P1040027
P1040013
4_Graziella_19xx
P1040008
P1040025
103
105
P1040009
32_Graziella_340L_1982
P1030988
P1040016
P1030989
P1040039
P1040035
66_Graziella_1967
104
P1030967
65_Graziella_1966
P1040014
P1030973
P1030992
P1030962
107
P1040037
P1040034
P1030979
P1040001
P1040011
106
P1030960
P1040020
P1040022
P1030965
P1040044
P1030986
88_Graziella_1966
21
9
8

Indkaldelse til generalforsamling

 

Lørdag den 1. august 2015, kl. 10.00
Tranum Klit Camping, Vensyssel

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent

2. Formandens beretning

3. Aflæggelse af regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse (formand på ulige år – de to andre på lige år)

7. Valg af suppleant (vælges hvert år)

8. Valg af revisor (kan udelades, hvis en enig generalforsamling beslutter det)

9. Eventuelt

 

Husk § 9 stk 7 i vedtægterne:

Forslag til generalforsamlingen skal skriftlig være bestyrelsen i
hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.