VeteranCamping.dk

Retro når det er bedst

P1040031
7
102
6_Graziella_1966
20
11
P1040035
P1030993
P1030983
P1040043
P1040012
P1040029
16
P1030968
111
P1040027
84_Graziella_1966
P1040025
P1040023
P1040033
12
P1030977
P1040003
P1030982
61_Graziella_1966
P1040018
P1040019
112
P1040039
P1030959
P1040007
P1030965
53_Graziella
P1040022
P1040044
5
P1030962
P1040020
21
7_Graziella_1966
P1040030
P1040006
110
P1040036
P1030999
P1040008
109_Graziella_Bora_340_1982
P1040014
110_Graziella_1966
2
P1030975
P1030986
9
P1030971
P1040038
104
P1040041
P1040028
P1030995
42_Graziella_1966
65_Graziella_1966
P1040017
P1030992
15
P1030960
P1030980
P1030994
109
P1030996
66_Graziella_1967
P1030978
P1030967
P1030969
108
95_Graziella
106
P1030987
P1030964
105
P1030976
8
101
94_Graziella_1965
P1040001
P1030991
2_Graziella_1966
P1040045a
P1030984
P1030961
101_Graziella
P1030981
103
P1030974
P1030970
P1040037
P1030988
P1040009
P1040021
88_Graziella_1966
P1040042
P1040016
55_Graziella_1967
14
P1040013
P1030973
P1030966
P1030997
P1030972
10
P1040005
P1030963
1_Graziella_1966
75_Graziella
P1040034
19
P1030998
P1040015
P1040004
P1040040
P1030989
13
62_Graziella_1966
1
P1040026
6
32_Graziella_340L_1982
17
33_Graziella_1966
3
18
4
P1030979
P1040010
107
P1040032
4_Graziella_19xx
P1040011

Indkaldelse til generalforsamling

 

Lørdag den 1. august 2015, kl. 10.00
Tranum Klit Camping, Vensyssel

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent

2. Formandens beretning

3. Aflæggelse af regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse (formand på ulige år – de to andre på lige år)

7. Valg af suppleant (vælges hvert år)

8. Valg af revisor (kan udelades, hvis en enig generalforsamling beslutter det)

9. Eventuelt

 

Husk § 9 stk 7 i vedtægterne:

Forslag til generalforsamlingen skal skriftlig være bestyrelsen i
hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.