VeteranCamping.dk

Retro når det er bedst

P1030971
P1040033
P1040013
P1030970
P1030980
7
P1030991
20
11
P1040009
21
33_Graziella_1966
14
P1040029
12
P1040023
109_Graziella_Bora_340_1982
P1030967
P1030964
106
108
P1040040
P1040012
103
P1040008
32_Graziella_340L_1982
9
P1030959
P1040007
P1030995
P1040025
P1040021
P1030960
P1030974
P1040028
P1040026
P1040042
110_Graziella_1966
P1030998
P1030966
104
P1030961
P1040006
112
P1030965
2
95_Graziella
P1030986
P1030992
1_Graziella_1966
P1030978
15
P1040016
1
P1040031
P1030993
110
P1030969
16
P1030979
102
P1030994
P1040039
19
P1030963
P1040001
P1040010
101_Graziella
6_Graziella_1966
P1030988
6
75_Graziella
P1040044
P1040037
P1030983
P1040022
107
P1040043
P1030984
P1030962
P1040015
55_Graziella_1967
P1040004
111
P1040034
P1040027
2_Graziella_1966
10
42_Graziella_1966
P1040017
P1040019
P1030975
P1040035
65_Graziella_1966
53_Graziella
94_Graziella_1965
P1030977
109
62_Graziella_1966
84_Graziella_1966
P1030972
P1030982
P1040014
P1030997
66_Graziella_1967
P1040045a
13
P1030968
P1030976
P1040030
88_Graziella_1966
P1030999
P1030996
P1040018
P1040003
18
4
P1040036
P1030987
P1030981
3
P1030973
5
P1040005
P1040011
P1040032
P1040038
4_Graziella_19xx
101
105
8
P1040041
61_Graziella_1966
7_Graziella_1966
17
P1030989
P1040020

Indkaldelse til generalforsamling

 

Lørdag den 1. august 2015, kl. 10.00
Tranum Klit Camping, Vensyssel

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent

2. Formandens beretning

3. Aflæggelse af regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse (formand på ulige år – de to andre på lige år)

7. Valg af suppleant (vælges hvert år)

8. Valg af revisor (kan udelades, hvis en enig generalforsamling beslutter det)

9. Eventuelt

 

Husk § 9 stk 7 i vedtægterne:

Forslag til generalforsamlingen skal skriftlig være bestyrelsen i
hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.