VeteranCamping.dk

Retro når det er bedst

10
P1040040
18
84_Graziella_1966
P1040041
110
12
110_Graziella_1966
P1040043
P1030964
P1030960
42_Graziella_1966
88_Graziella_1966
P1040012
P1040005
P1030986
95_Graziella
P1040009
P1040030
P1040001
P1040026
P1040008
P1040037
P1030973
P1040015
P1030988
P1030996
P1030969
P1040025
15
13
75_Graziella
9
P1030998
P1030975
7
P1030965
3
P1030989
P1040019
P1030971
P1030977
102
P1040011
P1030983
P1030970
P1040033
17
101_Graziella
P1040022
P1030961
P1040029
65_Graziella_1966
P1040006
P1030993
P1040031
P1040003
8
P1040004
P1030978
14
P1040036
P1030981
P1040010
P1030987
108
1_Graziella_1966
P1040042
P1040038
P1040023
P1030997
P1030976
6_Graziella_1966
106
P1040035
P1040045a
P1040027
112
105
P1040016
62_Graziella_1966
P1030980
P1030963
P1040039
101
P1030967
32_Graziella_340L_1982
1
109
P1030974
P1030994
111
P1040018
103
33_Graziella_1966
20
P1030962
7_Graziella_1966
P1040021
P1040014
P1040044
P1040007
P1040028
4_Graziella_19xx
4
55_Graziella_1967
107
2
16
6
P1040017
2_Graziella_1966
94_Graziella_1965
P1030991
11
P1030995
P1040013
P1030966
P1030984
P1030979
P1030992
P1030972
P1030959
66_Graziella_1967
21
109_Graziella_Bora_340_1982
61_Graziella_1966
104
P1030982
53_Graziella
P1040034
P1030968
P1030999
19
P1040032
5
P1040020

Indkaldelse til generalforsamling

 

Lørdag den 1. august 2015, kl. 10.00
Tranum Klit Camping, Vensyssel

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent

2. Formandens beretning

3. Aflæggelse af regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse (formand på ulige år – de to andre på lige år)

7. Valg af suppleant (vælges hvert år)

8. Valg af revisor (kan udelades, hvis en enig generalforsamling beslutter det)

9. Eventuelt

 

Husk § 9 stk 7 i vedtægterne:

Forslag til generalforsamlingen skal skriftlig være bestyrelsen i
hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.