VeteranCamping.dk

Retro når det er bedst

32_Graziella_340L_1982
P1030971
75_Graziella
P1030963
9
P1040006
5
112
109
P1040040
P1040039
18
55_Graziella_1967
P1040005
P1040021
P1030996
P1030998
P1040023
4_Graziella_19xx
P1040032
P1030975
11
6_Graziella_1966
P1030994
P1040012
13
P1030986
P1040036
102
P1030973
P1040027
P1030987
15
P1040037
62_Graziella_1966
21
P1030960
P1030978
P1030962
20
P1030999
P1030997
P1040015
P1040041
P1040026
107
P1040043
P1030972
P1040034
95_Graziella
P1040009
111
P1030976
P1040025
14
P1030974
P1040018
94_Graziella_1965
8
P1040044
7
101_Graziella
P1030982
1
65_Graziella_1966
P1030959
P1040029
P1040045a
10
2_Graziella_1966
P1040001
88_Graziella_1966
P1030964
P1040003
101
P1030983
110_Graziella_1966
53_Graziella
P1040042
P1040030
P1030989
1_Graziella_1966
P1030992
P1030988
105
P1040022
12
P1040008
P1040038
P1030968
P1040031
P1040017
P1030979
P1040013
P1030969
P1040004
103
P1040020
33_Graziella_1966
P1040011
P1040035
P1030977
16
106
61_Graziella_1966
P1040016
104
P1040028
7_Graziella_1966
66_Graziella_1967
P1030965
P1040010
110
P1030993
P1040019
P1030961
P1030995
P1040014
P1030967
3
P1030991
19
6
P1040033
P1030970
4
2
P1030981
P1040007
17
P1030966
84_Graziella_1966
42_Graziella_1966
P1030984
P1030980
109_Graziella_Bora_340_1982
108

Indkaldelse til generalforsamling

 

Lørdag den 1. august 2015, kl. 10.00
Tranum Klit Camping, Vensyssel

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent

2. Formandens beretning

3. Aflæggelse af regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse (formand på ulige år – de to andre på lige år)

7. Valg af suppleant (vælges hvert år)

8. Valg af revisor (kan udelades, hvis en enig generalforsamling beslutter det)

9. Eventuelt

 

Husk § 9 stk 7 i vedtægterne:

Forslag til generalforsamlingen skal skriftlig være bestyrelsen i
hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.