VeteranCamping.dk

Retro når det er bedst

11
P1040036
17
P1030999
105
18
P1040037
95_Graziella
P1030963
P1030967
P1030989
P1030997
103
P1030986
P1040016
P1030982
P1040004
P1030959
P1040038
P1030976
109
7_Graziella_1966
P1040014
55_Graziella_1967
P1040042
P1040013
20
14
P1040030
65_Graziella_1966
P1040012
15
P1030978
32_Graziella_340L_1982
P1030971
2
P1030966
110
P1040039
104
P1030964
88_Graziella_1966
62_Graziella_1966
108
P1030979
P1040043
16
P1040045a
P1030973
P1040021
P1040032
66_Graziella_1967
P1040027
P1030998
P1040028
9
P1040010
P1030995
13
P1030962
P1040019
5
8
P1040026
P1030970
P1040022
P1030996
P1040034
P1040003
21
P1030988
12
P1030980
P1040033
P1030972
P1040009
P1030974
P1040006
1
P1040029
P1040015
107
P1040031
P1040025
P1040007
94_Graziella_1965
75_Graziella
111
P1030992
P1040020
106
4_Graziella_19xx
P1030977
P1040040
P1030975
33_Graziella_1966
6
P1030984
P1040023
19
P1040044
3
101_Graziella
P1040017
110_Graziella_1966
P1030968
P1030960
84_Graziella_1966
P1040008
P1030991
6_Graziella_1966
P1040005
109_Graziella_Bora_340_1982
P1030987
1_Graziella_1966
53_Graziella
P1030994
P1040011
4
42_Graziella_1966
P1040035
10
P1030969
P1030981
61_Graziella_1966
112
102
P1030965
P1030961
P1040041
P1040018
P1030993
P1030983
7
2_Graziella_1966
P1040001
101

Indkaldelse til generalforsamling

 

Lørdag den 1. august 2015, kl. 10.00
Tranum Klit Camping, Vensyssel

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent

2. Formandens beretning

3. Aflæggelse af regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse (formand på ulige år – de to andre på lige år)

7. Valg af suppleant (vælges hvert år)

8. Valg af revisor (kan udelades, hvis en enig generalforsamling beslutter det)

9. Eventuelt

 

Husk § 9 stk 7 i vedtægterne:

Forslag til generalforsamlingen skal skriftlig være bestyrelsen i
hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.