VeteranCamping.dk

Retro når det er bedst

P1040019
P1040023
P1030996
P1040034
P1030993
20
42_Graziella_1966
P1040018
P1030986
P1040031
101_Graziella
104
53_Graziella
94_Graziella_1965
P1030978
P1030968
108
P1040027
P1040006
P1030977
2_Graziella_1966
P1040032
P1030998
P1040044
110_Graziella_1966
P1030963
P1040014
2
112
10
P1040045a
7
P1040021
P1040009
4_Graziella_19xx
P1040035
111
P1030962
5
84_Graziella_1966
19
P1030965
103
P1040030
61_Graziella_1966
P1040010
P1030992
32_Graziella_340L_1982
6_Graziella_1966
P1030995
7_Graziella_1966
P1040022
P1040008
P1030984
4
P1040017
P1040041
P1030981
P1040007
P1030975
P1030964
P1030987
P1030982
P1040001
P1040037
75_Graziella
P1040040
P1030974
P1030997
P1030989
P1030960
P1040038
15
P1030972
P1030973
18
1
P1030991
P1040015
109_Graziella_Bora_340_1982
3
P1040036
62_Graziella_1966
P1040013
P1040025
P1030980
13
66_Graziella_1967
106
P1040012
1_Graziella_1966
P1040003
P1040020
101
9
P1030988
P1040004
P1040026
95_Graziella
P1030969
55_Graziella_1967
6
P1030961
88_Graziella_1966
17
P1030979
109
P1040011
P1040028
P1040016
P1030966
P1040039
105
11
P1040029
P1030970
14
P1030967
8
110
33_Graziella_1966
12
P1030994
P1040042
P1030971
P1030976
P1030959
P1040043
P1040033
65_Graziella_1966
P1040005
16
P1030983
P1030999
102
107
21

Indkaldelse til generalforsamling

 

Lørdag den 1. august 2015, kl. 10.00
Tranum Klit Camping, Vensyssel

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent

2. Formandens beretning

3. Aflæggelse af regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse (formand på ulige år – de to andre på lige år)

7. Valg af suppleant (vælges hvert år)

8. Valg af revisor (kan udelades, hvis en enig generalforsamling beslutter det)

9. Eventuelt

 

Husk § 9 stk 7 i vedtægterne:

Forslag til generalforsamlingen skal skriftlig være bestyrelsen i
hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.